Gemeenteraad Kapelle vergadert

Foto: Kapelle.jpg

Gemeenteraad vergadert dinsdagavond 13 maart

KapelleMicrofoon

Naast de gebruikelijke agendapunten staan onder meer de volgende zaken op de agenda:

 

Beeldvormend deel:

 • Vragenuurtje voor raadsleden: Vragen over de Biezelingseweg
 • Presentatie door de heer E. van Strien over stand van zaken bij verbeterproject Emergo (VRZ)
 • Introductie door mevrouw I. Stroo bij het nieuwe raadsvoorstel “Zo adviseren wij”

Oordeelsvormend deel:

 • Ontwerp 2e begrotingswijziging GR De Bevelanden
 • Vaststellen Erfgoedverordening Gemeente Kapelle 2018
 • Vaststellen Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2018
 • Verruiming kwijtscheldingsnormen gemeentelijke belastingen
 • Vaststellen bestemmingsplan Wemeldinge, 5e herziening
 • Vaststelling verantwoording fractievergoeding 2017
 • Overdrachtsdocument werkgroep werkwijze raad
 • Voorbereidingsbesluit loswal

Besluitvormend deel:

 • Lijst ingekomen stukken
 • Vaststellen bestemmingsplan Zuidhoek 3
 • Vaststellen beeldkwaliteitsplan Zuidhoek 3
 • Ontwerp 2e begrotingswijziging GR De Bevelanden
 • Vaststellen Erfgoedverordening Gemeente Kapelle 2018
 • Vaststellen Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2018
 • Verruiming kwijtscheldingsnormen gemeentelijke belastingen
 • Vaststellen bestemmingsplan Wemeldinge, 5e herziening
 • Vaststelling verantwoording fractievergoeding 2017
 • Raadsvoorstel Brief Rekenkamer over Regiotaxi en Leerlingenvervoer
 • Benoemen 1e plaatsvervangend griffier Gemeente Kapelle
 • Voorbereidingsbesluit Loswal

Hamerstukken:

 • Vaststellen Nota Grondbeleid

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

> > Belangstellenden kunnen bijbehorende documenten inzien via de website: www.kapelle.notubiz.nl/vergadering

> > Digitaal meeluisteren of terugluisteren kan via: https://kapelle.notubiz.nl/live

Dinsdagavond 13 maart

De raadsvergadering vindt plaats in de raadszaal van gemeentehuis Kapelle.

Openbare vergadering begint om 19.30 uur – Toegang is gratis – Iedereen is welkom

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook?
   Klik  HIER  en druk op “Vind ik leuk”.


Liever via Twitter?  Volg ons dan via
@Kapelle_nieuws

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook: dan 
HIER  aanklikken

Reacties

article
38961
Gemeenteraadsvergadering Kapelle
Gemeenteraad vergadert dinsdagavond 13 maart Naast de gebruikelijke agendapunten staan onder meer de volgende zaken
https://kapelle.nieuws.nl/algemeen/20180312/gemeenteraad-kapelle-vergadert-42/
2018-03-12T11:23:14+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/175/2017/06/28112836/GemeentehuisKapelle2017.jpg
gemeenteraad, Kapelle
Algemeen, Gemeenteberichten, Nieuws