Project Kapelle-100-100-100 levert resultaat op

Foto: Kapelle.nieuws.nl

Slotbijeenkomst project Kapelle-100-100-100

(met onderaan dit artikel een promotiefilmpje over leven zonder afval)

Aardig wat deelnemers van het project Kapelle-100-100-100 kwamen maandagavond 18 juli bijeen in de Heyzon in Biezelinge. Ze werden naast koffie, thee en fris getrakteerd op nuttige informatie, uitwisselingen van resultaten, plus tips en ideeën bij nog levende vragen. Zoals:  Waar laat ik de overgebleven mosselschelpen en wat doe ik met het stof uit de stofzuiger? Wat doen we met die volgepoepte luiers? En waar kan ik nu terecht voor die speciale afvalzakjes, die we de afgelopen weken konden gebruiken? En wat is nu het verschil in hard plastic en waar laat ik dit afval?

Bijpraten
Even bijpraten met projectgenoten gaf ieder een voldaan gevoel: “Als ieder zijn of haar steentje kan bijdragen, kunnen we samen heel wat goeds bereiken.” Doel van het project was: Met zoveel mogelijk deelnemers in 100 dagen zo weinig mogelijk afval te hoeven afleveren bij de Afvalophaaldienst. Een bonte mengeling van deelnemers bracht een resultaat op, waar Alblasserwaard, als gemeente, nog van op zou kijken. Het aandeel restafval (daar ging het in dit project vooral om) kon fors omlaag. Opmerkelijk was dat het aandeel plastic afval behoorlijk toenam in vergelijk met de vorige afvalmeting. Ook bij overige (niet restafvalstromen) was een duidelijke stijging te zien.

Vroeger
Was het ‘vroeger’ (pakweg een kleine eeuw geleden) gebruikelijk om het groenafval te dumpen op een eigen mestvaalt, (de ‘mistpit’) in de loop van de tijd is er heel wat veranderd op milieugebied.  Verpakkingen en wegwerpmaterialen gingen een steeds grotere rol spelen op de afvalberg. De reinigingsdienst haalde wekelijks de inhoud uit de metaalachtige vuilcontainers op, (het overtollig ongescheiden afval) en de afstort op de afvalberg nam steeds grotere vormen aan. Naderhand werd een groot deel van het afval verbrand in speciale afvalovens.

groene bakblauwe papierbak bij project Kapelle-100-100-100Nu
Daar is in de laatste decennia een kentering in gekomen. Met de invoering van
– de groene container,
– de blauwe-klepcontainer voor papier en karton,
– de plastic zakken ophaaldagen,
– de speciale centraal opgestelde textiel- en glascontainers,
– de milieustraat en speciale ophaalroutes voor grof afval
zijn burgers (en ook bedrijven) nu al aardig bezig om afval gescheiden aan te leveren. Sommige burgers vragen zich af: “Zou het eigenlijk ooit wel mogelijk zijn om een afvalvrije toekomst te scheppen of is die droom toch niet te verwezenlijken?”

Toekomstmuziek
De rijksoverheid heeft een doel gesteld: In 2020 willen we gezamenlijk bereiken dat slechts maximaal 100 kilo (jaarlijks) restafval per huishouden afgeleverd wordt aan de Afvalophaaldienst. Het overige kan als grondstof dienen voor andere zaken: hergebruik, recycling en verwerking (ook verwerking in uiteenlopende onderdelen) tot andere bruikbare materialen. Als het niet anders kan, zal het afval verwerkt moeten worden voor andere toepassingen zoals voor bijvoorbeeld stoeptegels, asfalt en isolatiemateriaal.

Bewust
Bij de deelnemers aan project Kapelle-100-100-100 leefde niet zozeer het ideaal van kostenbesparing, maar meer de gewaarwording van:  “Het kost eigenlijk heel weinig moeite om meer bewuster te leven.” Niks doen was bij de deelnemers geen optie. Met de wekelijkse opdrachten en informatie verstrekking konden de deelnemers goed uit de voeten. Honderd dagen bewuster omgaan met wat je koopt, consumeert en het restant eventueel weggooit, heeft bij de meesten wel de overtuiging gebracht: “We hebben het niet voor niets gedaan en we zullen ermee doorgaan.”

.
Meer informatie over bovengenoemd project en over gescheiden afval (diftar) is onder andere nog te vinden op de volgende websites:

– – – – – – –

Los van deze bijeenkomst wil Kapelle.nieuws.nl in de komende periode meer informatie gaan delen over specifieke zaken die dorpsbewoners (kunnen) interesseren. (bijvoorbeeld: introductie ‘Brainstorm-ontbijt’).  Daarover volgt later op deze website (www.kapelle.nieuws.nl) meer informatie.

– – – – – – –

Wie wat ideeën wil opdoen in leven zonder afval, kan hier eens naar kijken: (video van Emily-Jane Lowe, uit april 2016)

Reacties

article
22689
Project Kapelle-100-100-100 levert resultaat op
Slotbijeenkomst project Kapelle-100-100-100 (met onderaan dit artikel een promotiefilmpje over leven zonder afval) Aardig wat
https://kapelle.nieuws.nl/algemeen/20160719/project-kapelle-100-100-100/
2016-07-19T01:11:01+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/175/2016/07/18233939/AfvalprojectKapelle-100-100-100.jpg
Kapelle, Kapelle-100-100-100, project
Algemeen, Nieuws